1386/02/08
نوشته شده توسط Gh در ساعت 07:24 ب.ظ

امروز دلم سراغ تو را گرفت

گفتم ببین گوشه آسمان ...ماه را... چه تنهاست