1383/03/18
نوشته شده توسط Gh در ساعت 01:43 ب.ظ

جای همتون خالی خیلی خوش گذشت.بعد از مدتها به یه آرامش خیلی احتیاج داشتم.
سکوت دشت همیشه بهم آرامش میده.همه جا سبزه سبز
تا چشم کار میکرد گندمزارهایی بودن که هنوز گندمهاش سبز بود و لابهلای اونا هم دسته دسته شقایق وحشی روییده بود.
با یه آرامش اعصاب برگشتم