1382/12/21
نوشته شده توسط Gh در ساعت 02:10 ب.ظ

 

از گورخری پرسیدم:


تو سفیدی راه راه سیاه داری ، یا اینکه سیاهی راه راه سفید داری؟


گورخر به جای جواب دادن پرسید:


تو خوبی فقط عادتهای بد داری، یا اینکه بدی و چند تا عادت خوب

 

 داری؟


ساکتی بعضی وقتها شلوغ میکنی، یا شیطونی بعضی وقتها ساکت

 

 میشی؟


ذاتا خوشحالی بعضی روزها ناراحتی،یا ذاتا افسرده ای بعضی

 

روزها خوشحالی؟

 

 

لباسهات تمیزن فقط پیرهنت کثیفه، یا کثیفن و شلوارت تمیزه؟


و گورخر پرسید و پرسید وپرسید ، و پرسید و پرسید و بعد رفت .
 
دیگه هیچ وقت از گورخرها درباره ی راه راهاشون چیزی نمیپرسم.


سیلور اشتاین