1382/10/04
نوشته شده توسط Gh در ساعت 02:27 ب.ظ

پشت پنجره برف می بارد
              و 
                     در سینه ام دستی دانه اندوه می کارد