1386/08/30
نوشته شده توسط Gh در ساعت 04:49 ب.ظ

اینقدر کارم زیاد شده که روزهای هفته و کم میارم

خونه که میرسم تازه مامان بودن و خونه داری شروع میشه..خونه تمیز کردن ..غذا پختن..رسیدگی به درسای بچه ها....

امیرمحمد برخلاف سعید و سما تو مشق نوشتن خیلی وابسته به من شده(البته من خوشم نمیاد)دارم تلاش میکنم از سرش بیوفته

دیروز اولین دیکته عمرش و نوشت

بیست هم شد(البته کلاس اولیها بیشترشون اولین دیکته و بیست میشن)