1386/07/19
حرف { ر }
نوشته شده توسط Gh در ساعت 02:45 ب.ظ

این مدرسه رفتن بچه ها و تکلیفهایی که معلمهاشون میدن و کنترل همه اونا  نفس آدم و میگیره

دیروز امیر حرف { ر } یاد گرفته بود و باید یکصفحه مینوشت که خیلی هم سخته برای بچه هایی که تازه یاد میگیرن

نیم ساعت رفتم بیرون و اومدم دیدم یکصفحه دفتر پر از { ر } شده..تعجب کردم ..آخه دستش خیلی کُنده هنوز

فهمیدم کار  کارِ سما ست

یکصفحه { ر } کمرنگ نوشته تا امیر از روش پر رنگش کنه تا هم زود تموم بشه هم تمیز باشه

حسابی عصبانی شدم

هیچ کدوم زیر بار هم نمیرفتن که کار خودشونه

خلاصه که یکصفحه { ر } دوباره نوشت تا یاد گرفت