1386/03/30
نوشته شده توسط Gh در ساعت 02:22 ب.ظ

احساس میکنم اون حادثه بینمون فاصله میندازه.. هنوز دوتاشون حالشون خوب نشده

تا چشمامو میبندم اون صحنه وحشتناک میاد جلو چشمام

شاید به نظرت کارم بچه گونه بیاد ولی خوب اولین بار بود چنین اتفاقی جلوی چشمم میوفتاد

 

..

تا برسی ببینی ماشین دوستات چپ کرده و زخمی و مجروح و خون آلود از تو ماشینی که رو سقف اومده پایین درشون بیارین

هنوزم یادم میوفته نمیدونم چه جوری درشون آوردیم... ماشین و برگردوندیم..

خداجونم میدونم خیلی رحم کردی

میتونست هر لحظه اش اتفاق بدتری بیوفته

اما خوب چیکار کنم

مهمونای من بودن.......

چهقدر سخته که همیشه محکم باشی

آدم بعضی وقتها احتیاج داره به کسی که اون از تو محکم تر باشه

همیشه محکم بودن آدمو از تو خورد میکنه