1385/03/24
نوشته شده توسط Gh در ساعت 10:37 ب.ظ

سما یه کتاب از مدرسه جایزه گرفته بود به اسم الاغی که با شیر می جنگد

امروز این کتاب و برای امیرمحمد خوند

آخر داستان الاغه برای دفاع از بچه اش با شیر میجنگه و برنده میشه

امیر محمد حسابی تحت تاثیر کتاب اومد پیش من و با هیجان  گفت:"مامانی که با شیر میجنگد"

منم نگاش کردم که یعنی چی این حرف؟؟؟یعنی مامان الاغه؟؟!!

گفت: نه  آخه مامان الاغه برنده شد پس تو هم برنده میشی دیگه

چی بگم والا!!! تو خیالات بچه ها ،چه چیزا که نمیشیم!