1384/08/23
نوشته شده توسط Gh در ساعت 10:42 ب.ظ

دلم خیلی گرفته ..همراه با بغض

شنبه که رفتم سر کار فهمیدیم که یکی از همکارامون دختر سه ساله اش روز جمعه فوت کرده

خیلی وحشتناکه

اون روز من نتونستم با اونایی که رفتن دیدنش برم

امروز با چند نفر دیگه از همکارام رفتم

خیلی وحشتناکه خیلی

طفلک اصلا تو حال خودش نیست

همون یه بچه رو هم داشت

خیلی الکی بچه اشو از دست داد.

جمعه بعدازظهر یکدفعه حال بچه اش بد میشه  و میبرن بیمارستان

چهار ساعت بعدش تموم میکنه

 

خدا بهش صبر بده