1384/07/17
نوشته شده توسط Gh در ساعت 05:05 ب.ظ

از دست خودم خسته شدم با این همه اشتباه تو زندگی

نمیدونم از زندگیم چی می خوام!!!

دیگه همه چی طراوت و روحش رو داره برام از دست میده

خدایا قبل از اینکه یه روز یه صاعقه بزنه تو فرق سرم و یک راست ببرتم اون دنیا خودت منو ببر

قبل از اینکه دیر بشه

قبل از اینکه از وجود چنین بنده ای روی زمین خسته بشی