1384/07/15
نوشته شده توسط Gh در ساعت 06:02 ب.ظ

 

من از تو بهترم ،چون...

وقتی کسی ناراحتم می کنه فقط بهش لبخند می زنم...

خیلی آسونه

فقط لبخند...چون اون می دونه داره ناراحتم می کند.

ومن می دونم دارم معجزه می کنم.

به این می گن معجزه...یا رفتار درست...