1384/06/14
نوشته شده توسط Gh در ساعت 07:30 ب.ظ

یه عنکبوت از رو دست امیر محمد رد شده بود ،سما داد و فریاد که مامان عنکبوت
 امیر محمد ونیش زد
سعید میگه امیر محمد بزرگ بشه میشه مرد عنکبوتی!!حالا چیکار کنیم