1383/01/11
نوشته شده توسط Gh در ساعت 09:11 ب.ظ


خودخواهی غرور.دروغ. تمسخر.

خیلی راحته آره؟!

دلم نمیخواد هیچوقت ببخشمت

......................

 

زین گونه ام که در غم غربت شکی نیست

گر سر کنم حکایت هجران قریب نیست

گم گشته دیار محبت کجا رود

نام حبیب هست و نشان حبیب نیست

عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد

ای خواجه درد هست ولیکن طبیب نیست

 

هر وقت این شعر اصفهانی رو گوش میکنم دلم میخواد قلبم بایسته
.......................

یه دفتر دارم که وقتی دلم میگیره توش مینویسم

خیلی وقته که هیچی ننوشتم

دلم میخواد بنویسم اینقدر که جوهر خودکارم تموم بشه

فرصتم کمه

خیلی کم

باید برم ....................


چهقدر دلم یه گریه حسابی میخواد
کجا برم تا سبک بشم