1383/01/11
نوشته شده توسط Gh در ساعت 03:55 ب.ظ

بالاخره بعد چند سال مسافرت هم رفتیم..به خاطر بچه ها چند سالی میشد که سفر نرفته بودم.
اولش تصمیم گرفتیم بریم اصفهان ..جاتون خالی خیلی خوش گذشت.
از اونجا هم به اصرار همسرم شیراز هم رفتیم
بالاخره چشممون به جمال این دو تا شهر قشنگ هم روشن شد