X
تبلیغات
زولا
1382/12/17
نوشته شده توسط Gh در ساعت 02:01 ب.ظ

  

بعضی مردم بزرگ آفریده شده اند

بعضی بزرگی را بدست می آورند

بعضی بزرگی را به زور به خود می بندند

ویلیام شکسپیرمن بزرگ آفریده شدم اما مطمئن  نبودم،  پس سخت کوشیدم

ودست به هر کاری زدم تا بزرگی را بدست آوردم... ....

 

باز مطمئن نبودم....... پس به هر وسیله ای که بود بزرگی را به

 

زور به خود بستم........اما موقعی که خود را در اوج بزرگی یافتم

 

، دیگر تاب تحمل خود را نداشتم. پس همه بزرگی ام را شبی

 

مهتابی به نسیمی گریان که پریشان می گذشت بخشیدم...ونسیم

 

از آن بزرگی ، گرد بادی شد وهمه چیز را با خود برد........ ومن

 

ماندم ویک اتاق خالی با پنجره ای رو به حیاطی که در آن هیچ گلی

 

پیدا نیست