1382/04/18
نوشته شده توسط Gh در ساعت 12:34 ب.ظ

نمیدونم بگم زندگی و اتفاقاتی که میوفته مسخره اس؟خنده داره؟غم انگیزه؟

آخه چیه؟

یه آدم چه قدر میتونه بد شانس باشه؟

خودش هنوز خبر نداره  که چی شده

جراتشو ندارم بهش بگم

عشق اولشو که هنوزم خیلی به اون فکر میکنه اونجور از دست داد

وقتی دوست اون بهش گفت که عشقشو از دست داده چه قدر گریه کرد

دوست اون سعی کرد تا جای عشقشو براش پر کنه

سعی کرد تنهاییهاشو پر کنه

آخه خودشم یه جورایی باهاش همدرد بود کسی رو که سالها با هاش بوده گم کرده بود

تازه داشت همه چی درست میشد که امروز صبح فهمیدم گم کرده اش برگشته

وقتی بهم زنگ زد گفت نمیدونه خوشحال باشه یا ناراحت؟

نگران اینه

سرم خیلی درد میکنه نمیدونم چیکار کنم

یه جورایی باعث همه چی من بودم

 

خیلی به یه هم صحبت کسی که کمکم کنه احتیاج دارم

چیکار کنم